یونیورسیاد

شطرنج دانشجویان آسیا

مهمترین رویدادها

فدراسیون های ورزشی

سایت های خبری

آرشیو مطالب

 

اینستاگرام فدراسیون

  

 

 


 

مدال آوران یونیورسیاد

اسامی مدال‌آوران سال 1386 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

احسان مهاجر شجاعی

دوومیدانی

اول

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

2

روح‌الله طالبی

تکواندو

اول

تایلند

بانکوک

6 تا 18

آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد

دانشجویان جهان

3

محمد باقری‌معتمد

تکواندو

اول

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

4

یوسف کرمی

تکواندو

اول

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

5

علیرضا نصر‌آزادانی

تکواندو

دوم

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

6

نوید سجادی جونی

تکواندو

سوم

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

7

مرتضی رستمی

تکواندو

سوم

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

8

سعید خسروی‌نژاد

جودو

سوم

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

9

مصطفی دلیریان

جودو

سوم

تایلند

بانکوک

6 تا 18 آگوست

15 تا 27

مرداد ماه

بیست و چهارمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

 

 

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1388 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

علی نصرآزادانی

تکواندو (مبارزه)

اول

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

2

روح‌الله طالبی

تکواندو (مبارزه)

اول

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

3

مهران عسگری

تکواندو (مبارزه)

اول

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

4

حسین تاجیک

تکواندو (مبارزه)

دوم

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

5

حمید نظری‌قره‌چماق

تکواندو (پومسه)

سوم

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

6

علی نادعلی‌نجف‌آبادی

تکواندو (پومسه)

سوم

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

7

سینا‌خلاش‌قزل احمد

تکواندو (پومسه)

سوم

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

8

محمود صمیمی

دوومیدانی

دوم

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

9

سجاد مرادی

دوومیدانی

اول

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

10

محمد صمیمی

دوومیدانی

اول

صربستان

بلگراد

1 تا 13

جولای

10 تا 22 تیرماه

بیست و پنجمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1390 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

11

مهسا مرداني

 

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

12

نسترن ملكي آدراني

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

13

گلثوم ملامددخاني

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

14

مهسا مرداني

تكواندو پومسه (انفرادی)

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

15

علي نادعلي

تكواندو پومسه (انفرادی)

سوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

16

حسين بهشتي

تکواندو پومسه

(تیمی)

سوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

17

حميد نظري قره چماق

تکواندو پومسه

(تیمی)

سوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

18

آرمين اكبري

تکواندو پومسه

(تیمی)

سوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

19

مهران عسگري

تکواندو مبارزه

اول

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

20

هادي مستعان لورون

تکواندو مبارزه

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

21

فرزاد ذوالقدري

تکواندو مبارزه

دوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

22

روح‌الله طالبي

تکواندو مبارزه

سوم

چین

شنژن

11 تا 25 آگوست

20 مرداد تا 3 شهریور

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1392 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

بهنام احسان پور

کشتی آزاد

دوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

2

محمد حسین محمدیان

کشتی آزاد

سوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

3

پرویز هادی باسمنج

کشتی آزاد

سوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

4

هادی علیزاده پورنیا

کشتی فرنگی

دوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

5

مهدی علیاری

کشتی فرنگی

سوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

6

امیر علی اکبری

کشتی فرنگی

دوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

7

جابر بهروزی

وزنه برداری

دوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

8

رسول تقیان چادکانی

وزنه برداری

اول

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

9

بهادر مولایی

وزنه برداری

دوم

روسیه

کازان

6 تا 17 جولای

15 تا 26 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1394 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

آرمین هادی پور

تکواندو

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هشتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

2

سید احمد خسروفر

تکواندو

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

3

سعید رجبی

تکواندو

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

4

امید عمیدی

تکواندو

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

5

اکرم خدابنده

تکواندو

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

6

مهدی جمالی فشی

تکواندو

دوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

7

مهران عسگری

تکواندو

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

8

جواد امیر سرخی

تکواندو

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

9

پومسه تیمی زنان

تکواندو

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

10

نجمه خدمتی

تیراندازی

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

11

مه لقا جام بزرگ

تیراندازی

اول

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

12

تیمی سه وضعیت 50 متر زنان

تیراندازی

دوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

13

نجمه خدمتی

تیراندازی

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

14

تیمی 10 متر زنان

تیراندازی

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

15

تیمی 50 متر زنان

تیراندازی

سوم

کره جنوبی

گوانگجو

3 تا 14 جولای

12 تا 23 تیر

بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1396 (یونیورسیاد جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

قاسم کارخانه

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

2

فرهاد پیروت پور

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

3

علی یوسف پور

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

4

امیرعلی محمد فتحعلی

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

5

آرمین رنجبر

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

6

محمد فلاح

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

7

بهزاد حیدر شاهی

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

8

محمدرضا موذن

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

9

هادی برشان

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

10

سعید شیرود قربانی

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

11

اکبر ولایی

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

12

محمد طاهر وادی

واليبال

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

13

کیا قدمی

وزنه برداري

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

14

میلاد رشیدی

تيراندازي با كمان

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

15

امید طاهری

تيراندازي با كمان

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

16

یاسر عموئی

تيراندازي با كمان

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

17

فرزاد باهر

شمشيربازي

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

18

سید علی اسمعیل زاده

شمشيربازي

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

19

محمد فتوحی

شمشيربازي

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

20

محمد رهبری

شمشيربازي

دوم تيمي

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

21

محمد رهبری

شمشيربازي

سومك

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

22

محمد فتوحی

شمشيربازي

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

23

عرفان آهنگریان

ووشو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

24

حمیدرضا لادور

ووشو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

25

جعفر شیرزاد

ووشو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

26

آرزو سلیمی

ووشو

دوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

27

امیر محمدرضایی

ووشو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

28

فاطمه حیدری

ووشو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

29

آرمین هادی پور

تكواندو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

30

هادی تیران ولی پور

تكواندو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

31

میر هاشم حسینی

تكواندو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

32

سعید رجبی

تكواندو

اول

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

33

رامین حسینقلی زاده

تكواندو

دوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

34

ناهید کیانی

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

35

ملیکا میرحسینی

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

36

فاطمه حسام

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

37

مهدی جمالی

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

38

محمد جواد خیری

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

39

امیررضا مهربان

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

40

مهدی جمالی

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

41

امیررضا مهربان

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

42

مهسا صادقی

تكواندو

سوم

چين تايپه

تايوان

19 تا 30 آگوست

28 مرداد تا 8 شهريور

بیست و نهمين یونیورسیاد دانشجویان جهان

 

 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi