جهانی

مدال آوران جهانی

 

اسامی مدال‌آوران سال 1387 (جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

2

محمد‌مهدی کوثری

کشتی فرنگی

سوم

یونان

تسالونیکی

9 تا 14

جولای

18 تا 23

تیر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

3

حمید ریحانی

کشتی فرنگی

اول

یونان

تسالونیکی

9 تا 14

جولای

18 تا 23

تیر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

4

حبیب‌الله اخلاقی

کشتی فرنگی

اول

یونان

تسالونیکی

9 تا 14

جولای

18 تا 23

تیر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

5

مجتبی کبابی

کشتی فرنگی

سوم

یونان

تسالونیکی

9 تا 14

جولای

18 تا 23

تیر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

6

مسعود هاشم‌زاده

کشتی فرنگی

اول

یونان

تسالونیکی

9 تا 14

جولای

18 تا 23

تیر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

7

مهدی احمدی

تکواندو

دوم

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

8

محمدرضا مهدی‌زاده

تکواندو

سوم

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

9

محمد باقری‌معتمد

تکواندو

اول

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

10

علی نصرآزادانی

تکواندو

اول

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

11

روح‌الله طالبی

تکواندو

اول

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

12

حسین تاجیک

تکواندو

دوم

صربستان

بلگراد

16 تا 22 جولای

25 تا 31

تیر‌ماه

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1389 (جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

6

فرید حقیقی

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

7

وحید حسنی‌پور

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

8

حامد زیکساری

کومیته (انفرادی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

9

حامد زیکساری

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

10

سعید فرخی

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

11

منصور حسن‌بیگی

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

12

نادر جودت

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

13

جاسم ویشگاهی

کومیته (انفرادی)

اول

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

14

جاسم ویشگاهی

کومیته (تیمی)

سوم

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

15

سید داوود شاهچراغی

کاتا (انفرادی)

اول

مونته‌نگرو

پودگوریتا

14 تا 18 جولای

23 تا 27

تیر‌ماه

هفتمین دوره مسابقات کاراته دانشجویان جهان

16

محسن حاجی‌پور

کشتی فرنگی

اول

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

17

عادل بائی‌تبار

کشتی فرنگی

اول

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

18

محمدرضا اکبری

کشتی فرنگی

اول

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

19

جاسم امیری

کشتی فرنگی

دوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

20

امیر قاسمی منجزی

کشتی فرنگی

دوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

21

افشین بیابانگرد

کشتی فرنگی

سوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

22

حبیب‌اله اخلاقی

کشتی فرنگی

سوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

23

ایمان محمدیان

کشتی آزاد

اول

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

24

فرید دژم‌خوی

کشتی آزاد

سوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

25

هومن شیدا

کشتی آزاد

سوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

26

سعید امیری

کشتی آزاد

سوم

ایتالیا

تورینو

26 تا 30 اکتبر

4 تا 8

آبان‌ماه

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

27

مریم طالبی

تیراندازی (انفرادی)

اول

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

28

مه‌لقا جام بزرگ

تیراندازی (انفرادی)

دوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

29

ابراهیم برخورداری

تیراندازی (انفرادی)

دوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

30

مریم طالبی

مه‌لقا جام بزرگ

الهه احمدی

 

تیراندازی تیمی

10متر تفنگ بادی

اول

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

31

سامان توکلی

ابراهیم برخورداری

رضا غریب‌لو

تیراندازی تیمی

50 متر تپانچه

سوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

32

الهه احمدی

مه‌لقا جام بزرگ

مریم طالبی

تیراندازی تیمی

50 متر تفنگ درازکش

دوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

33

الهه احمدی

مه‌لقا جام بزرگ

مریم طالبی

تیراندازی تیمی

50 متر سه وضعیت

دوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

34

سامان توکلی

ابراهیم برخورداری

رضا غریب‌لو

تیراندازی تیمی

10 متر تپانچه

سوم

لهستان

ورسلاو

15 تا 20

سپتامبر

24 تا 28

شهریور ماه

سومین دوره مسابقات دانشجویان جهان

35

 

ویدا حلیمیان

 

تیروکمان (انفرادی)

اول

چین

شنژن

23 تا 28 سپتامبر

1 تا 6

مهر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

36

ویدا حلیمیان

انسیه حاجی‌انزهایی

مهتاب پارسامهر

تیروکمان کامپوند

(تیمی)

دوم

چین

شنژن

23 تا 28 سپتامبر

1 تا 6

مهر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

37

ویدا حلیمیان

حمزه نکوئی

تیروکمان کامپوند میکس

(تیمی)

دوم

چین

شنژن

23 تا 28 سپتامبر

1 تا 6

مهر‌ماه

هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

38

احسان نقيب‌زاده

تکواندو (مبارزه)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

39

رضا نادريان

تکواندو (مبارزه)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

40

عباس شیخی

تکواندو (مبارزه)

سوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

41

روح‌الله طالبی

تکواندو (مبارزه)

اول

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

42

مهران عسگری

تکواندو (مبارزه)

سوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

43

حمید نظری‌قره‌چماق

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

44

حسین بهشتی

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

45

علی نادعلی

تکواندو پومسه (انفرادی)

سوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

46

علی نادعلی

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

47

 

مهسا مردانی

 

تکواندو پومسه (انفرادی)

سوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

48

 

مهسا مردانی

 

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

49

گلثوم ملامددخانی

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

50

نسترن ملکی‌آدرانی

تکواندو پومسه

(تیمی)

دوم

اسپانیا

ویگو

29 جون تا 4 جولای

8 تا 13

تیر‌ماه

یازدهمین مسابقات دانشجویان جهان

 

اسامی مدال‌آوران سال 1391 (جهانی)

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

میثم مصطفی‌جوکار

کشتی آزاد

اول

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

2

رضا افضلی‌پا‌امامی

کشتی آزاد

اول

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

3

پرویز هادی

کشتی آزاد

دوم

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

4

عباس طحان

کشتی آزاد

سوم

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

5

هادی علیزاده

کشتی فرنگی

اول

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

6

طالب نعمت‌پور

کشتی فرنگی

اول

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

7

بشیر باباجان‌زاده

کشتی فرنگی

اول

فنلاند

کرتان

2 تا 7 اکتبر

11 تا 16 مهر

دهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

8

زهرا هاشمی

تیراندازی

دوم تیمی

روسیه

کازان

4 تا 9 سپتامبر

14 تا 19 شهریور

چهارمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

9

مه‌لقا جام‌بزرگ

تیراندازی

دوم تیمی

روسیه

کازان

4 تا 9 سپتامبر

14 تا 19 شهریور

چهارمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

10

نساء پاریاب

تیراندازی

دوم تیمی

روسیه

کازان

4 تا 9 سپتامبر

14 تا 19 شهریور

چهارمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

11

مهدی جعفری‌پویا

تیراندازی

سوم

روسیه

کازان

4 تا 9 سپتامبر

14 تا 19 شهریور

چهارمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

12

میثم باقری

تکواندو

اول

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

13

عباس شیخی

تکواندو

اول

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

14

بهزاد ایلخانی

تکواندو

سوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

15

فرزاد عبداللهی

تکواندو

سوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

16

مهران عسگری

تکواندو

سوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

17

جلال خدامی

تکواندو

اول

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

18

نگین گیل سمایی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

19

نیلوفر گیل سمایی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

20

نسترن ملکی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

21

مهسا مردانی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

22

آرمین اکبری

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

23

میثم جهانی پور

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

24

حسین بهشتی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

25

علی ناد علی

تکواندو

دوم

کره‌جنوبی

پوچان

25 تا 30 می

5 تا 10 خرداد

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

 

 

 

اسامی مدال‌آوران سال 1393 (جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

سارا میرابی

تیراندازی

سوم

العین

امارات

8 تا 12 اکتبر

16 تا 20 مهر

پنجمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

2

مهسا اروجی

تیراندازی

سوم

العین

امارات

8 تا 12 اکتبر

16 تا 20 مهر

پنجمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

3

بهناز غلامی

تیراندازی

سوم

العین

امارات

8 تا 12 اکتبر

16 تا 20 مهر

پنجمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

4

فرید حقیقی

کاراته

اول (تیمی)

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

5

امیر مهدی زاده

کاراته

اول تیمی و انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

6

سعید احمدی

کاراته

اول (تیمی)

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

7

ابراهیم حسن بیگی

کاراته

اول (تیمی)

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

8

ذبیح اله پورشب

کاراته

اول تیمی و سوم انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

9

سجاد گنج زاده

کاراته

اول تیمی و سوم انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

10

علی فداکار

کاراته

اول (تیمی)

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

11

رزیتا علی پور

کاراته

سوم تیمی و دوم انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

12

فاطمه چالاکی

کاراته

سوم انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

13

الهه رضا زاده

کاراته

سوم (تیمی)

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

14

حمیده عباسعلی

کاراته

سوم تیمی و انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

15

سحر کرجی

کاراته

اول انفرادی

مونته نگرو

بار

18 تا 22 جون

28 خرداد تا 1 تیر

نهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

 

اسامی مدال‌آوران سال 1395 (جهانی)

 

ردیف

نام نام‌خانودگی

رشته ورزشی

مقام احراز شده

مکان

زمان

عنوان ورزشی

کشور

شهر

میلادی

شمسی

1

غزل حکیمی فرد

شطرنج

سوم تیمی

دوم

امارات

دبی

9 تا 15 آوریل

21 تا 27 فروردین

چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

2

میترا حجازی پور

شطرنج

سوم تیمی

امارات

دبی

9 تا 15 آوریل

21 تا 27 فروردین

چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

3

امیررضا پوررمضانعلی

شطرنج

سوم تیمی

امارات

دبی

9 تا 15 آوریل

21 تا 27 فروردین

چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

4

یونس سرمستی

کشتی آزاد

اول تیمی

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

5

رضا افضلی

کشتی آزاد

اول تیمی

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

6

امیر محمدی

کشتی آزاد

اول تیمی

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

7

محمدجواد ابراهیمی

کشتی آزاد

اول تیمی

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

8

سیدرضا موسوی

کشتی آزاد

اول تیمی

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

9

میثم حیدری

کشتی آزاد

اول تیمی

سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

10

مهران نصیری

کشتی آزاد

اول تیمی

سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

11

حامد رشیدی

کشتی آزاد

اول تیمی

سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

12

فرشاد عیسوند

کشتی فرنگی

سوم تیمی

دوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

13

محمدرضا گرایی

کشتی فرنگی

سوم تیمی سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

14

رسول گرمسیری

کشتی فرنگی

سوم تیمی سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

15

امیر قاسمی منجزی

کشتی فرنگی

سوم تیمی سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

16

برومند اصلان

کشتی فرنگی

سوم تیمی سوم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

17

علی زینتی رفاه

کشتی فرنگی

سوم تیمی پنجم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

18

مجید علیاری

کشتی فرنگی

سوم تیمی پنجم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

19

سامان عزیزی

کشتی فرنگی

سوم تیمی پنجم

ترکیه

چروم

25 الی 30 اکتبر

4 تا 9 آبان

دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان

 

 

 

 

 

شطرنج دانشجویان آسیا

مهمترین رویدادها

فدراسیون های ورزشی

سایت های خبری

آرشیو مطالب

 

اینستاگرام فدراسیون

  

 

 


 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi